COINlight AR111,OSRAM

LED moduli poseduju mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne izvore svjetlosti. Tu spadaju manja potrošnja električne energije, duži životni viek, manje dimenzije, brže paljenje.

Novi Osramov LED modul snage 13/20/28W dizajniran je  kao zamena za halogene lampe AR111 (50 W, 75 W, 100 W).

Zbog životnog veka od 30 000h, razlicitih uglova isijavanja i boje svetlosti ovaj modul je posebno pogodan za osvetljavanje muzeja, galerija i prodavnica različite namene.

www.osram.com/osram_com/products/led-technology/modules/round-led-modules/coinlight-ar111/index.jsp