Izvori na pražnjenje

(metalhalogene, natrijum, živine sijalice)
Svetlost se proizvodi direktno električnim pražnjenjem u gasu pod visokim pritiskom . Stalni električni luk između elektroda uzrokuje da elementi gasnog punjenja zasvetle. Sijalice visokog pritiska na pražnjenje za normalan rad zahtevaju odgovarajuću prigušnicu i upaljač. Osnovne karakteristike sijalica na pražnjenje visokog pritiska su izuzetno ekonomičan rad i mogućnost dobijanja velike količine svetlosti iz tako malih dimenzija. U ovu grupu sijalica spadaju natrijum sijalice, metal-halogene sijalice i živine sijalice.

Brendovi