LED osvetljenje

LED (light emitting diode) je najnovija vrsta izvora svetla. Daleko su efikasnije u odnosu na konvencionalne izvore zbog male potrošnje i dužeg životnog veka. Njihova kompaktnost daje velike mogućnosti u dizajnu samih svetiljki i veliku slobodu u kreiranju jedinstvenih prostora. Primenljive su gotovo svuda, kao generalno osvetljenje, efektno dekorativno ili spoljašnje osvetljenje.

Brendovi