LED

LED (Light Emitting Diode) je najnovija vrsta izvora svetla. Kao što samo ime kaže , kao izvor svetla koristi se dioda. Diode mogu da emituju svetlost crvene, zelene, plave, žute i narandžaste boje. Ovakvi izvori svetla su višestruko efikasniji u odnosu na mnoge druge izvore zbog vrlo male potrošnje, čak i do 50 puta dužeg radnog veka. Njihova kompaktnost daje velike mogućnosti u dizajnu novih svetiljki i u različitim aplikacijama.

Brendovi